01 Luna magnetica del canto

13. Luna cosmica dei frammenti - Lunatica
Lara Ferrara, voce & Roberto Scippa, musica - poesia di Lara Ferrara

 

torna alle 13 lune

 
     

onda bianca